Tuyển sinh

Tuyển sinh cao đẳng ngành chăm sóc sắc đẹp  2021

Tuyển sinh cao đẳng ngành chăm sóc sắc đẹp 2021

Danh sách cán bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông – Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Danh sách cán bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông – Trường Cao đẳng Y Hà Nội

Tuyển sinh Cao đẳng dược 2020

Tuyển sinh Cao đẳng dược 2020

Tuyển sinh ngành Chăm sóc sắc đẹp 2020

Tuyển sinh ngành Chăm sóc sắc đẹp 2020

Tuyển sinh Cao đẳng điều dưỡng 2020

Tuyển sinh Cao đẳng điều dưỡng 2020

Khoa Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp thông báo tuyển sinh các lớp học

Khoa Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp thông báo tuyển sinh các lớp học