Thông báo

Trường Cao đẳng Y Hà Nội Tập huấn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trường Cao đẳng Y Hà Nội Tập huấn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo tuyển sinh 2021

Thông báo tuyển sinh 2021

Thông báo kế hoạch học trực tuyến cho sinh viên

Thông báo kế hoạch học trực tuyến cho sinh viên

Tổ chức học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên năm thứ nhất trình độ cao đẳng hệ chính quy năm học 2020 – 2021

Tổ chức học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên năm thứ nhất trình độ cao đẳng hệ chính quy năm học 2020 – 2021