Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI


  • BAN GIÁM HIỆU


DANH SÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, KHOA CHUYÊN MÔN

  • PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

  • PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

  • PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

  • PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

  • KHOA Y

  • KHOA DƯỢC

  • KHOA CHĂM SÓC SẮC ĐẸP – THẨM MỸ

Tin Liên Quan