CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Mã ngành: 5810402

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Ngành đào tạo: Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ

STTMã MH/MĐ Tên môn học/mô đunSố tín chỉ
ICác môn học chung
1MH 01Giáo dục chính trị2
2MH 02Pháp luật1
3MH 03Tiếng Anh4
4MH 04Giáo dục Thể chất1
5MH 05Giáo dục QP – AN2
6MH 06Tin học2
II.1Môn học, mô đun cơ sở
7MĐ 07Tổng quan ngành tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp2
8MĐ 08Đạo đức nghề nghiệp và Chăm sóc khách hàng1
9MĐ 09Giải phẫu người và sinh lý3
10MĐ 10Mỹ thuật1
II.2Môn học, mô đun chuyên môn
11MĐ 11Tạo mẫu tóc và chăm sóc tóc3
12MĐ 12Hóa chất và mỹ phẩm2
13MĐ 13Vệ sinh-an toàn lao động1
14MĐ 14Phun thêu thẩm mỹ3
15MĐ 15Trang điểm nghệ thuật3
16MĐ 16Vẽ móng nghệ thuật3
17MĐ 17Chăm sóc da3
18MĐ 18Massage dưỡng sinh3
19MĐ 19Thực hành nghề nghiệp4
II.3Môn học, mô đun tự chọn
20MĐ 20Quản lý spa2
21MĐ 21Khởi tạo doanh nghiệp2
Tổng cộng46

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, tốt nghiệp trung cấp trở lên, có đủ sức khỏe để học tập. Học sinh tốt nghiệp THCS phải học các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tốt nghiệp trung cấp trở lên được miễn các môn học chung.

Sau khi ra trường, người học có các kiến thức, kỹ năng tối thiểu sau:
a. Về kiến thức:
– Học sinh có các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về chăm sóc tóc như uốn tóc, ép tóc, nhuộm tóc và hấp tóc; trang điểm cơ bản, trang điểm theo các phong cách và sự kiện, massage dưỡng sinh, xoa bóp bấm huyệt và chăm sóc thẩm mỹ;
– Học sinh có hiểu biết về chức năng của các thiết bị, máy móc chuyên ngành, chọn lựa hóa mỹ phẩm để thực hiện qui trình chăm sóc thẩm mỹ theo yêu cầu;
– Học sinh có hiểu biết về sinh học, toán học, mỹ thuật, khoa học ứng dụng để giải quyết các yêu cầu thường gặp trong chăm sóc thẩm mỹ.

b. Về kỹ năng:
– Học sinh có các kỹ năng về tạo mẫu và chăm sóc tóc, kỹ năng trang điểm và thẩm mỹ từ cơ bản đến chuyên sâu;
– Học sinh có khả năng sử dụng các thiết bị, máy móc chuyên ngành, chọn lựa hóa mỹ phẩm để thực hiện qui trình chăm sóc thẩm mỹ theo yêu cầu.

Sau khi tốt nghiệp khóa học, người học có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp hoặc trở thành chuyên viên chăm sóc thẩm mỹ sắc đẹp.

Người học có đủ điều kiện để học liên thông lên bậc học cao hơn ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp theo quy định hiện hành.

Tin Liên Quan