Hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Giáo dục 2017

Cùng với Thông tư số 2527/2017/SNV-CCVC ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2017 về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, caodangyhanoi.vn xin gửi đến bạn đọc bộ “Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng của viên chức” thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT/BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (gọi tắt là Thông tư số 12/2012/TT/BNV), bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (theo Mẫu số 01);

2. Bản Sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức (theo Mẫu số 02);

3. Bản nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất (các năm học: 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017) của người có thẩm quyền (theo Mẫu số 03);

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi (theo quy định tại các thông tư liên tịch đã đề cập tại Mục 03 phần II trên đây), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5. Bản sao các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, nâng lương;

6. Giấy xác nhận học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam của Cơ sở đào tạo (đối với trường hợp tốt nghiệp Đại học, sau Đại học học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam);

7. Các loại giấy tờ khác: chứng minh thành tích trong quá trình công tác, chứng minh đủ điều kiện miễn thi Ngoại ngữ, Tin học.

Hồ sơ được sắp xếp theo đúng thứ tự nêu trên, đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 25cm x 34cm, bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ đăng ký thi thăng hạng năm 2017, họ và tên của người đăng ký dự thi, thống kê đầy đủ danh mục giấy tờ có trong hồ sơ và số điện thoại cần liên hệ.

Các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về các hồ sơ đủ điều kiện, lưu giữ hồ sơ tại đơn vị, nộp về Sở Nội vụ để thẩm định khi được yêu cầu bằng văn bản.

Thông tin chi tiết về mẫu hồ sơ xem tại đường link: CV-2527-So-Noi-vu

Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ với Bộ phận tư vấn của caodangyhanoi.vn theo địa chỉ dưới đây:

Các tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập vừa được quy định tại Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 18/8.

Thông tư có 3 chương và 10 điều, quy định các vấn đề liên quan đến thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng IV lên hạng III, hạng III lên hạng II và hạng II lên I.

Đối tượng áp dụng dành cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (sau đây gọi chung là giáo viên) đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục chuyên biệt công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh/cấp huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện bao gồm:

– Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí làm việc của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi.

– Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi..

– Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi.

Giáo viên dự bị đại học khi áp dụng Thông tư này để dự thi thăng hạng phải có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ GD-ĐT ban hành.

Giáo viên tham dự kỳ thi thăng hạng đều phải tham dự 4 môn thi: kiến thức chung, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ (trừ những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ và tin học).

Việc thi chuyên môn, nghiệp vụ đối với kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên I được thực hiện theo hình thức thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp. Giáo viên dự thi chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn về nội dung thi, thuyết trình (tối đa 15 phút) và tham gia phỏng vấn trực tiếp (tối đa 15 phút).

Những nội dung còn lại sẽ có các hình thức thi khác nhau (tự luận / trắc nghiệm / kết luận giữa tự luận và trắc nghiêm / thực hành…). Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng quyết định lựa chọn hình thức thi phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 3/10/2017 và thay thế Thông tư số 34/2010/TT-BGDĐT ngày 8/12/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp.

Tin Liên Quan