Quy định mới của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội về hình thức đào tạo vừa học vừa làm

Ngày 28/12/2017 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

Hãy cùng caodangyhanoi.vn tìm hiểu xem quy định mới có thay đổi gì sơ với trước đây nhé!

Thông tư gồm 4 Chương, 19 Điều, quy định cụ thể về Đối tượng, phạm vi áp dụng; Chương trình, giáo trình đào tạo; thời gian, địa điểm, phương pháp đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và kế hoạch đào tạo; Tuyển sinh đào tạo; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

Quy định của thông tư có nhiều nội dung mới nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong việc tổ chức hình thức đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và xã hội; linh hoạt trong tuyển sinh đào tạo theo các hình thức đào tạo chính quy và thường xuyên, cụ thể như:

Giao cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN), khẳng định vai trò quan trọng của GDNN với tư cách là một trong hai trụ cột, cùng với giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có tay nghề cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và tham gia hội nhập khu vực, quốc tế; góp phần đảm bảo công bằng xã hội và xã hội hóa GDNN được tăng cường.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, người học và xã hội trong việc lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện.

Các cơ sở GDNN thực hiện đồng thời việc đào tạo chính quy và đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học khi đảm bảo đủ các điều kiện, đồng thời khi phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo nhà trường được tuyển sinh đào tạo ngay theo nhu cầu của doanh nghiệp và người học.

Người học có thể tận dụng được thời gian bằng cách lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện kinh tế và điều kiện làm việc của bản thân. Tránh lãng phí thời gian phải học tập trung 3-4 năm tại trường mà không tham gia sản xuất, làm việc, lãng phí nguồn lực xã hội. Người học khi tham gia đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học được miễn giảm các môn học, mô-đun, tín chỉ đã tích lũy được trước đó; khi học các môn học, mô- đun, tín chỉ cụ thể, người học chỉ học những nội dung kiến thức, được hướng dẫn thực hành kỹ năng nghề theo nội dung, yêu cầu của môn học, mô – đun mà người học chưa biết, chưa làm được hoặc chưa biết kỹ, đầy đủ, chưa làm được thành thạo.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, người học và xã hội trong việc lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện. Việc tổ chức đào tạo được thực hiện linh hoạt, kết hợp giữa học tại cơ sở đào tạo nghề nghiệp, học tại nơi làm việc, tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho mọi người có thể tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng được sự thay đổi của công nghệ và sản xuất. Tạo cơ hội học tập cho mọi người, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Việc quy định các cơ sở đào tạo nghề nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo đã giảm bớt được các thủ tục hành chính theo tinh thần của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Tự chủ, công khai, minh bạch là những nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy GDNN phát triển theo hướng cầu của thị trường lao động, đảm bảo chất lượng đào tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.

Quy định của thông tư có nhiều nội dung mới nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong việc tổ chức hình thức đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và xã hội; linh hoạt trong tuyển sinh đào tạo theo các hình thức đào tạo chính quy và thường xuyên.

Theo “baomoi.com”

Tin Liên Quan